onsdag 26 november 2008

Anticimex har varit på besök idag. Vi har stämt av innan fungicidbesprutning ska ske. Jag ville egentligen bara veta att jag är på rätt väg. Det såg bra ut ansåg representanten från Anticimex. Han sa vidare att man kan bränna på med gasolbrännare på de svampkroppar som sitter på betongen. Vet faktiskt inte om jag vågar göra det under golvet. Jag kanske går på med varmluftspistol istället. Öppen låga känns inte bra.

Han sa också att ju bättre städat det är på marken desto bättre är det. Helst skulle man gräva bort ca 10 cm av marken men det blir ogörligt. Nu ska jag ju täcka marken med byggplast och det kan komma att växa svamp under denna. Det är lämpligt att någon gång ibland krypa runt och gräva bort härdar.

Vi diskuterade också hur och var avfuktaren ska stå och han fick med en ritning så han kunde räkna på hur mycket spirorör det går åt för att nå ut i alla skrymslen.

Det är på rätt väg. Hoppas på installation av avfuktare innan jul.

Inga kommentarer: