måndag 3 november 2008

Oj, oj, oj! Etapp 1 klar!

Ikväll har jag rensat reglarna där jag tidigare brutit golv. Jag har också städat någorlunda på marken under huset.
Så här har det sett ut i stort sett överallt där jag rivit. När blindbottnen brutits loss har spikarna suttit kvar. Bjälkarna har nästan genomgående varit murkna undertill.

Så här har det tyvärr också sett ut allt för ofta. Syllen är väldigt angripen eller t o m helt borta på sina ställen. I och med att första etappen är slut så har jag hittills rivit ca 30 kvadratmeter av totalt 55. Att det är 55 kvadratmeter som ska rivas har vi konstaterat genom att krypa under hela huset och, så grundligt som varit möjligt, undersökt skadorna.

Sammanfattningsvis kan jag säga att bjälkar och syllar har varit värre angripna än jag hoppats. Mycket kommar att behöva bytas i uppbyggnadsfasen. Nu lämnar jag denna del av huset för ett tag och börjar riva golvet i främre hallen. Det är ett utrymme på ca 11 kvadratmeter. Har lärt mig en del under Etapp 1 så det kommer att gå smidigare med Etapp 2, tror och hoppas jag.

Hittills har jag lagt 62 timmar på arbetet. Du inkluderas tid för körning till tippen mm.

Etapp 3 blir att riva altaret/scenen i prediksalen. Denna yta är ca 15 kvadratmeter.

När allt är rivet, rensat och städat ska Anticimex komma och spruta fungicid överallt där man kommer åt. Kvarvarande blindbotten, frilagda bjälkar och syllar, den gjutna grunden och marken under huset. Därefter ska marken täckas med byggplast och en avfuktare installeras. Sedan stiftar jag byggplast där golvplanken legat för att avgränsa luftvolymen för avfuktaren.

När jag kommit så långt (vilket jag hoppas ska vara runt jul) så ska jag slappa lite för att sedan börja bygga badrum på övervåningen.

Men, men, det är långt fram dit. Nu blir det inget mera arbete förrän fredag kväll. Livet kommer emellan ibland också.

Inga kommentarer: