torsdag 8 januari 2009

Nu tuffar det en avfuktare under kapellet. Anticimex installerade idag. Jag var uppe efter att installationen var gjord och såg hur spirorör låg utlagda på marken under golvet.

Så här är det tänkt att funka:
Avfuktaren sitter under golvet i ena hörnet av kapellet. Där suger den in omgivande luft. Avfuktaren är en liten låda, ca 35x35x35 cm. Det skapas då ett undertryck där avfuktaren står, d v s, luften i dess omgivning sugs in i lådan.

Från lådan går spirorör ut till krypgrundens periferi. Ur spirorören blåses varm och torr luft ut. Den varma, torra luften driver ut fukt ur virket och tar upp fukten. Varm luft kan bära mera vattenmolekyler än kall luft.

Eftersom det är ett undertryck runt lådan så kommer det att bli en luftström från grundens perifera delar mot lådan som suger.

I lådan avfuktas luften från de perifera delarna och blåses ut igen via spirorören. Torr, varm luft blåses ut runt om under kapellet.

Den fukten som avfuktaren "plockar ur" luften som sugs in i lådan, blåses ut ur grunden via ett rör som går ut genom en av de gamla ventilöppningarna i grunden.

I verkligheten innebär detta att den otäcka hussvampen får allt svårare att trivas. Det gör att jag trivs ännu bättre i kapellet fr o m nu.

Jag som inte trodde att det gick att trivas bättre...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det där var en väldigt bra beskrivning hur en avfuktare fungerar. Så pedagogisk att vem som helst kan förstå :-)

Eddie sa...

T o m jag själv!