lördag 10 december 2016

Fladdermusinställning

När man vill sätta upp ett vindkraftverk någonstans höjs ofta röster om att fladdermöss krockar med vingarna och dör. Det händer faktiskt också och tyvärr verkar det vara lite ovanligare arter som förolyckas. Man har gått nedanför vindkraftverk och letat döda fladdermöss och de man hittar är ofta tyvärr av särskilt sårbara arter. Om tio fladdermöss av just de sorterna dör är det allvarligt i området. Så få finns det av dem.

Fladdermöss flyger ju runt och jagar insekter nattetid. Ofta sker ju det i marknivå där de flesta insekter finns men varför krockar de då med vingarna högt däruppe bland vindkraftverken?

En del flygande insekter svärmar runt höga toppar i landskapet, t e x runt topparna på höga träd. Det blir liksom mötespunkter för dem när de ska söka partners. Fladdermössen vet ju givetvis om detta och jagar gärna runt topparna eftersom det är mycket feta och smakliga flygfän där. Man började då fundera på när insekterna svärmar däruppe.

Det ska vara mörkt. Insekterna svärmar nattetid och på dagen är de inte där. Då är heller inte fladdermössen aktiva. Det sker således inga dödsfall av fladdermöss dagtid.

Om man skulle stänga av vindkraftverken på nätterna, eller mellan gryning och skymning skulle inga fladdermöss förolyckas. Det skulle bli ett ekonomiskt tapp då förstås eftersom verken står overksamma och avstängda stora delar av året.

Man funderade på om det var fler villkor som skulle vara uppfyllda för att insekterna skulle svärma uppe i vindkraftverken.

Insekterna svärmar i augusti och september. Övriga månader finns de inte däruppe. Övriga månader kan alltså vindkraftverken gå dygnet runt utan att en enda fladdermus dör.

Det måste också vara mer än 10 grader varmt annars svärmar inte insekterna. Och det får heller inte blåsa mer än 5 meter per sekund. Då blåser de bort.

Alltså dör fladdermössen i augusti och september när det är mörkt och mer är 10 grader varmt och blåser mindre än 5 meter per sekund. Det kan inte bli särskilt många nätter på ett år som alla de villkoren är uppfyllda. Men det är då fladdermössen dör.

Numera kör man vindkraftverk i "Bat-mode". En driftinställning som innebär att när alla ovanstående villkor är uppfyllda stängs helt sonika vindkraftverket ner.

En eftermiddag för några år sedan satt jag i Central park i New York och berättade om Bat-mode för min kompis Ivar. Ivar är född och uppväxt på Manhattan, "Born and raised on lower east side, Manhattan" som han själv alltid säger när någon frågar honom var han är ifrån.
Ivar bara satt och gapade när jag berättade om fladdermusinställningen. "Unbelievable, Un-be-fuckin-lievable", sa han.


Inga kommentarer: