söndag 12 oktober 2008

Idag börjar det egentliga rivningsarbetet. Jag har tänkt börja i en skrubb i anslutning till det gamla köket. Detta är den svårast angripna delen av huset. Innanför den gröna dörren är skrubben.

Korkmattan är borttagen. Utrymmet har förut utgjorts av två garderober eller dylikt. På golvet syns var den gamla väggen varit. Jag har inte tänkt spara golvbrädorna härinne. Här vill jag ta bort det mesta av befintligt golv för att få ett hål att gå ner under huset genom.
Hål har sågats upp och ett tjockt lager sågspån blottas.
Under tiden jag skottade ur sågspånet, brast blindbottnen bara jag ställde ner skyffeln på den. Blindbotten bär nätt och jämt upp den sågspån som ligger där.
Då var detta fack frilagt. Jag inser nu att det kommer att bli onödigt svårt att riva golvet underifrån. Det blir till att riva upp alla brädgolv i de värst angripna delarna av huset. Det "måste" faktiskt inte vara brädgolv överallt i huset. Så här ser virket i blindbottnen ut. Helt genomrötat.
Imorgon ska det gå ett antal lass till tippen. I och med beslutet att ta upp golven uppifrån, måste dessa golvytor friläggas redan nu.

Inga kommentarer: