torsdag 5 november 2009

Grävdag igen. Vi lade igen schakten på min sida vägen och lade ner alla rör.
Dräneringsröret nerlagt och en spolmöjlighet via det brandgula uppstickande röret.

Och slutligen avloppsröret som kopplats in i slamavskiljaren. Sedan täcktes allt över.

Nu blir det en paus i grävandet ett tag. Vi har ännu inte påbörjat sandbädden på andrasidan vägen.

Var också på Felix första utvecklingssamtal och det gick bra. Allt är problemfritt än så länge.

Inga kommentarer: