måndag 29 augusti 2016

Sjuk fr o m kl 13:36

Idag har jag anordnat en utbildningsdag för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Värmland om "Avloppsanläggningar >2000 pe". Det är inte så konstigt eftersom mitt arbete handlar om det. Att se till att inspektörerna i länet får träffas och lära sig saker.

Kl 13:36 stack det till i en punkt i halsen. Tio minuter innan hade jag märkt att rinnsnor börjat komma ur min näsa och fylla mustaschen. Snor som lika gärna kunnat vara kondensvatten. Efter en timme var jag övertygad om att jag blivit förkyld. Hela halsen sved. Inte bara på en liten punkt som kl 13:36. Svedan hade brett ut sig till hela svalget. Rinnsnuvan fortsatte och jag fick gå ut och torka ur mustaschen rätt som det var.

Nu ikväll hemma i soffan har det inte blivit bättre. Det är väl bara att konstatera att Felix smittat mig med sin förkylning som verkar ha haft samma förlopp i inledningsskedet. Det känns ganska OK då. Att det är min älskade Felix som smittat mig.

Inga kommentarer: