onsdag 27 maj 2020

Besked

Jag har ju gått här ett par dagar och känt mig tämligen nedslagen eftersom jag fick negativt besked från stadsbyggnadskontoret om mitt bygge. Jag har väl ändå hoppats att det inte ska vara så farligt. Att jag bara behöver söka om bygglov och sedan bygga. Så enkelt blir det nu inte.

Jag kommer inte att beviljas bygglov för tillbyggnaden enligt mitt förslag. Väggbeklädnaden måste vara densamma som för boningshuset. Jag hade ju tänkt att ha träpanel med springor emellan för ventilation. Om jag ska ha plåttak måsta jag ha ett "tidstypiskt" plåttak, d v s som plåttak såg ut 1936 när huset byggdes. Då skulle jag behöva anlita plåtslagare och då blir det en helt annan kostnad än vad jag tänkt mig. Mitt hus är att anse som "kulturhistoriskt intressant" vilket det aldrig varit tal om förut. Därför kommer jag inte söka något bygglov och därmed plocka ner det jag redan satt upp. Takplåtarna får jag lämna tillbaka på Beijers. Det kollade jag idag.

Nu måste jag tänka om. Ska jag söka bygglov för uppförande av en fristående torklada? Kan jag anpassa de utrymmen som jag redan har för tobakstorkning. Jag får suga på detta lite.

Igår hade jag min sista semesterdag och jag planterade ut mina tobaksplantor. Det var ganska slitsamt. Plantorna är så sköra så man måste hantera dem jätteförsiktigt.
Det var skönt när det var gjort. Jag låg och solade lite mellan varven också. Det var fantastiskt väder igår. Jag såg rävungen igen också. Den var bakom uthuset och senare såg jag att Sivan var uppmärksam på något under uthuset. Jag smög fram och tittade och en liten svart nos stack ut och försvann. Jag har sett den flera gånger idag också. Den verkar ha funnit en plats under uthuset.

Det är inte bra det. Han borde ha hittat sin mamma men nu kanske det är för sent. Jag vill inte mata den heller. Visst är det synd om den men jag kan inte ha en halvtam räv häruppe. Då får hellre naturen ha sin gång.

Inga kommentarer: