tisdag 2 mars 2021

Sydvästlig förhärskande vind

Här i Kristinehamn säger man att vi har en sydvästlig förhärskande vind. Den vinden som är vanligast och är det "normala". Om man tittar på en karta eller flygfoto så kan man titta efter hur landningsbanorna på flygplatser ligger. När man bygger en landningsbana vill man kunna starta i motvind. Därför syns det hur den förhärskande vinden är på platsen om man kollar ett flygfoto.

Här är Karlstads flygplats som är närmast Kristinehamn. Starterna sker mot sydväst. I och för sig skulle den förhärskande vinden kunna komma från nordost men jag vet hur planen startar i Karlstad.

Idag på min lilla 1,7 km lunchpromenad såg jag något lustigt. Jag bor ganska nära ett litet industriområde och när jag gick på infarten till själva området lade jag märke till något intressant. Företaget "Kristinehamnslacken" hade satt upp två flaggor utanför sin verksamhet. Men de har hängt flaggorna åt fel håll.

Som flaggorna stod idag kommer de oftast att stå eftersom det råder sydvästlig vind idag.

Det borde vara ganska enkelt avhjälpt i och för sig om någon bryr sig.

Fortfarande ingen konst från USA. Paketet skickades från Arlanda den 24 februari. Undrar om det fastnat i tullen. Det känns som om det inte då skulle komma en avisering om att paketet har "lämnat" Stockholm Arlanda. Så lydde nämligen den senaste aviseringen.

Inga kommentarer: